Algemene Voorwaarden
   

Algemene Voorwaarden Chineesleren

Home
Docenten
Cursussen
Groepscursus
Intensieve cursus
Business Chinese
Chinees voor kinderen
Chinees voor adoptie
Chinees op reis
HSK training
Workshops
Chinees leren in China
Huiswerk
Referenties
Prijzen
Contact
Reacties
Nieuws
Chineesleren Weekly
Links
Aanmelden
Algemene Voorwaarden
  1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

2. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor aanvang van de cursus volgt een definitieve uitnodiging.

3. CHINEESLEREN is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

4. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

  • bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de groepscursus worden geen cursuskosten in rekening gebracht;
  • bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de groepscursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht;
  • bij annulering de groepscursus binnen 7 dagen zijn wij genoodzaakt de volledige cursuskosten in rekening te brengen;
  • een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt;
  • Bij verhindering van deelnemer van een les bij een groepscursus kan de deelnemer geen rechten claimen om deze les op een ander tijdstip in te halen;
  • Bij verhindering van de docent zal CHINEESLEREN zorgdragen voor een vervanger, of de les op een latere datum inhalen;
  • indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.
  • bij annulering binnen 48 uur van een cursusdag bij een individuele cursus dagen zijn wij genoodzaakt de volledige cursuskosten van de cursusdag in rekening te brengen;

Annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de e-maildatum.

5. CHINEESLEREN behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan tenzij anders vermeld op de factuur. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHINEESLEREN cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Start] [Docenten] [Cursussen] [Groepscursus] [Intensieve cursus] [Business Chinese] [Chinees voor kinderen] [Chinees voor adoptie] [Chinees op reis] [HSK training] [Workshops] [Chinees leren in China] [Huiswerk] [Referenties] [Prijzen] [Contact] [Reacties] [Nieuws] [Chineesleren Weekly] [Links] [Aanmelden] [Algemene Voorwaarden]